Verkenners

Leeftijd: 
14 tot 17 jaar

Verkenners vormen 1 grote groep en hebben soms al een beetje inspraak in de vergaderingen. Doorheen het jaar organiseren we de Soirée Skandiner en een paar tapavonden om onze kampkas te spijzen. Verkenners komen elke zondag met de fiets naar Cortewalle! We gaan dit jaar op stapkamp, in het buitenland!

Contact:
Via e-mail: verkenners@scoutsbeveren.be