Scouts Sint-Hiëronymus

Scouts Sint-Hiëronymus, da’s een echte jongensgroep!

Iedere zondag troepen we weer samen op Schuttershof (Kapoenen en Welpen) of op Cortewalle (Jong-Verkenners en Verkenners) voor drie uur puur plezier. Een knotsgek bosspel, ruige spelen, koken op echte houtvuren, een vermoeiend dorpsspel, een sluiptocht door de polders, een gigantische constructie of katapult sjorren, … Iedere week steekt een enthousiaste leidingsploeg weer iets nieuws in elkaar! Verder gaat elke tak ook enkele keren op weekend tijdens het jaar en in de zomervakantie kijkt iedereen al uit naar het samen op kamp gaan.

We hebben ook een paar vaste jaaractiviteiten zoals ons inschrijvingsweekend in september en de Pannenkoekenbak op de Grote Markt op 11 november.


Contact

Voor meer info en concrete vragen over de vergaderingen kan je steeds terecht bij de takleiding.

Heb je andere vragen of een probleem, kan je ook altijd bij de groepsleiding terecht. 

Nils Stuyck (0470 03 06 10), Ward Brys (0483 28 53 89)
Mailen kan naar sinthieronymus@scoutsbeveren.be.

Voor vragen over verhuur kan je terecht bij de verhuurverantwoordelijke:

voor Cortewalle: Nick Vettenburg (0488 53 40 37 / cortewalle@scoutsbeveren.be)

voor Schuttershof: Timon Oosterlinck  (0497 29 04 25 / schuttershof@scoutsbeveren.be)


Privacybescherming

Scouts Sint-Hiëronymus hecht groot belang aan een goede en transparante relatie met leden, ouders, structuurvrijwilligers, sympathisanten en klanten. Net daarom is de privacy van uw zoon erg belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken. We doen dit steeds in samenwerking met Scouts en Gidsen Vlaanderen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Meer info vind je op www.scoutsengidsenvlaanderen.be/privacy